NOM.

mars 26, 2014

Ett skolprojekt där vi fick i uppgift att designa och utforma en förpackning innehållande någonting med insekter. Vi valde att ta fram en pasta med färdig portionering för en mer ekonomisk och ekologisk middag, genom att slippa överflödig mat.

Mönstret tog vi fram genom marbling för en organisk och levande känsla. Då insekter ännu inte accepterats helt på marknaden ännu, stoppades marblingmönstret in i Illustrator för att på så sätt få en ännu mer unik form. Vi ville ha ett mönster som på ett fräscht sätt påminner om organismer och krypande former, för att länka till just insekter.

Till förpackningen hörde ett litet häfte som förklarade företagets tanke och varför insekter i allmänhet är bättre för naturen, människan och ekonomin.

Dessa häften skulle endast finnas med på förpackningen tills att insekter blivit en accepterad råvara på marknaden.

Häftet innehöll små figurer som enkelt och roligt gav information om hur insekter är bättre än kött då de är rikare på protein, billigare att tillverka, mer miljövänliga genom närproducering och att mindre resurscher går åt, så som vatten, foder och yta.

Logotypen är en hexagon som vi tagit fram då det finns överallt i naturen, som bland annat i bikupan där bina lägger sin honung.