Levande dockor.

april 2, 2014

Minns du dockorna från barndomen? Hur du klippte av deras hår och fyllde deras ansikten med tusch. Du hade full makt för dockorna var bara leksaker.   

Sen växte vi upp men vissa fick inte nog.  

Medverkade i utställningen ”Allt ska bort” på Kalmar konstmuséeum där vi samlade ihop pengar till organisationen ECPAT som kämpar för att utrota barnsexhandeln.

 

Do you remember the dolls from our childhood? How you cut their hair and painted their faces with ink. The power was only yours because the dolls were just toys.

Then we grew up but some hadn’t had enough.

Participated in the exhibition ”Everything must go” at Kalmar Museum of Art, where we collected money to the organization ECPAT struggling to eradicate child sex trafficking.